គម្រោងលើកកម្ពស់ជីវភាពប្រជាជនក្រីក្រ

LIVELIHOOD ENHANCEMENT & ASSOCIATION OF THE POOR

Media Center

Speech

Mr. Ly Samrith’s Speech for PSC Meeting in Siem Reap Province
06
Nov 2019
Mr. Ly Samrith’s Speech for PSC Meeting in Siem Reap Province

សុន្ទរកថាស្វាគមន៍របស់ឯកឧត្តម លី សំរិទ្ធ អភិបាលរងទទួលបន្ទុកគម្រោងថ្នាក់ខេត្តថ្លែងក្នុងកិច្ចប្រជុំស្តីពីការពិនិត្យវឌ្ឍនភាពនៃការអនុវត្តគម្រោង និងការរៀបចំផែនការសកម្មភាព និងថវិកាសម្រាប់ឆ្នាំ២០២០ ខេត្តសៀមរាប ថ្ងៃទី ៣១ ខែតុលា ឆ្នាំ ២០១៩ សណ្ឋាគារ អប្សរាអង្គរ។ សូមគោរព – ឯកឧត្តម ងី ច័ន្រ្ទផល រដ្ឋលេខា...