គម្រោងលើកកម្ពស់ជីវភាពប្រជាជនក្រីក្រ

LIVELIHOOD ENHANCEMENT & ASSOCIATION OF THE POOR

កិច្ចប្រជុំគណៈកម្មការតម្រង់ទិសគម្រោងលាភ (ខេត្តសៀមរាប)

Published Date: ១០ ១៤, ២០១៩ ១១:១៣:០៣ ព្រឹក

កិច្ចប្រជុំគណៈកម្មការតម្រង់ទិសគម្រោងលាភ (ខេត្តសៀមរាប)

Event Start: October 30, 2019 - October 31, 2019

កិច្ចប្រជុំគណៈកម្មាធិការតម្រង់ទិសគម្រោងលើកកម្ពស់ជីវភាពប្រជាជនក្រីក្រលើកទី២ នៅថ្ងៃទី ៣០-៣១ ខែតុលា ឆ្នាំ២០១៩ នៅខេត្តសៀមរាប។ កិច្ចប្រជុំនឹងប្រព្រឹត្តទៅក្រោមអធិបតីភាព ឯកឧត្តម ងី ច័ន្រ្ទផល រដ្ឋលេខាធិការ ក្រសួងមហាផ្ទៃ និងជាប្រធានសម្របសម្រួលគម្រោងលាភ។

កិច្ចប្រជុំនេះមានគោលបំណងពិនិត្យមើលពីវឌ្ឍនភាពគម្រោង ចុះពិនិត្យមើលសកម្មភាព និងសមិទ្ធិផលតាមមូលដ្ឋានគោលដៅគម្រោង ពិនិត្យ និងអនុម័តផែនការសកម្មភាព និងថវិការឆ្នាំ២០២០  ដោះស្រាយបព្ហាប្រឈម និងលើកទិសដៅសម្រាប់ការអនុវត្តសកម្មភាពដោយភ្នាក់ងារភ្នាក់ងារអនុវត្តគម្រោងនីមួយៗឆ្នាំ២០២០។

 របៀបវារៈកិច្ចប្រជុំ (សូមទាញយកកម្មវិធីខាងក្រោម)

សូមរក្សាសិទ្ធិចំពោះការកែប្រែកម្មវិធីក្នុងករណីចាំបាច់!

 

ព័ត៌មានចុងក្រោយ

វគ្គបណ្តុះបណ្តាលស្តីពីការប្...
១០ ១៤, ២០១៩ ១៤:៥២:០៦ ល្ងាច

ការិយាល័យសម្របសម្រួលគម្រោងលើកកម្ពស់ជីវភាពប្រជាជនក្រីក្រ (លាភ) ថ្នាក់ជាតិ នឹងប...

កិច្ចប្រជុំស្តីពីការរៀបចំផែ...
១០ ១៤, ២០១៩ ០៩:៤៩:១៣ ព្រឹក

កិច្ចប្រជុំស្តីពីការរៀបចំផែនការសកម្មភាព និងថវិកាប្រចាំឆ្នាំ២០២០របស់គម្រោងលើកម...

ក្រុមការងារ PCO ចុះតាមដាន ត...
៧ ២៥, ២០១៩ ១៤:២៣:២៣ ល្ងាច

ក្រុមការងារការិយាល័យសម្របសម្រួលគម្រោងលើកម្ពស់ជីវភាពប្រជាជនក្រីក្រ (លាភ) នឹងចុ...