គម្រោងលើកកម្ពស់ជីវភាពប្រជាជនក្រីក្រ

LIVELIHOOD ENHANCEMENT & ASSOCIATION OF THE POOR

កម្រងរូបភាព

ខេត្ត: សៀមរាប ក្រុមបេសកកម្មលើកទី៦របស់ធនាគារពិភពលោក ជួបជាមួយគ្រូបង្គោល និងសិក្ខាកាមគាំទ្រដោយគម្រោង នៅសាលាបដិសណ្ឋារកិច្ច និងសណ្ឋាគារ អេប៉ក់

ថ្ងៃ​ព្រហស្បតិ៍ ធ្នូ ១២th, ២០១៩