គម្រោងលើកកម្ពស់ជីវភាពប្រជាជនក្រីក្រ

LIVELIHOOD ENHANCEMENT & ASSOCIATION OF THE POOR

កិច្ចសម្ភាសន៍ជាមួយ លោក ហេង សុផាត ស្តីពីសមិទ្ធិផលគម្រោងលាភ

១ ២១, ២០២១ ០៨:៣៣:៤២ ព្រឹក ...

នៅព្រឹកថ្ងៃអង្គារ ៧រោច ខែបុស្ស ឆ្នាំជូត ទោស័ក ព.ស. ២៥៦៤ ត្រូវនឹង ថ្ងៃទី ០៥ ខែមករា ឆ្នាំ២០២១ ។

លោក​ ហេង​ សុផាត ប្រធាននាយកដ្ឋានសុចរិតភាព និងអភិបាលកិច្ច និងជាប្រធានគ្រប់គ្រងគម្រោងលាភ ក្រសួងមហាផ្ទៃបានអនុញ្ញាត្តអោយក្រុមការងារនៃក្រុមហ៊ុនផលិតវីដេអូរខ្លី ស្តីពីសមិទ្ធិផលរបស់គម្រោងលាភ នៅការិយាល័យសម្របសម្រួលគម្រោង ក្រសួងមហាផ្ទៃ។​​  ក្នុងបទសម្ភាសន៍ លោកបានមានប្រសាសន៍ថា ការិយាល័យសម្របសម្រួលគម្រោងមានតួនាទីក្នុងការផ្តល់គោលនយោបាយ​ ការតាមតានត្រួតពិនិត្យ​ និងវាយតម្លៃនៃការអនុវត្ត​គម្រោង ការគ្រប់គ្រងទៅលើហានិភ័យការការពារបរិស្ថានសង្គមដូចជាការរៀបចំលទ្ធ​កម្ម​ គ្រប់គ្រងកិច្ច​សន្យា គ្រប់គ្រងហិរញ្ញ​វត្ថុ ​ និងការចុះសាវនកម្ម​ផ្ទៃក្នុងគម្រោង​ធ្វើយ៉ាងម៉េចឲ្យគម្រោងអនុវត្តតាមគោលដៅ។

ព័ត៌មានចុងក្រោយ

រឿងវីដេអូខ្លីស្តីពីសមិទ្ធិផ...

វគ្គបណ្តុះបណ្តាលរំលឹកឡើងវិញ...

នៅរសៀលថ្ងៃសុក្រ ៧រោច ខែផល្គុន ឆ្នាំជូត ទោស័ក ព.ស.​២៥៦៤ ត្រូវនឹង ថ្ងៃទី៥ ខែមីន...

វគ្គបណ្តុះបណ្តាលរំលឹកឡើងវិញ...

នៅព្រឹកថ្ងៃសុក្រ ៧រោច ខែផល្គុន ឆ្នាំជូត ទោស័ក ព.ស.​២៥៦៤ ត្រូវនឹង ថ្ងៃទី៥ ខែមី...

វគ្គបណ្តុះបណ្តាលរំលឹកឡើងវិញ...

នៅរសៀលថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ ៦រោច ខែផល្គុន ឆ្នាំជូត ទោស័ក ព.ស.​២៥៦៤ ត្រូវនឹង ថ្ងៃទី៤ ...

វគ្គបណ្តុះបណ្តាលរំលឹកឡើងវិញ...

នៅព្រឹកថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ ៦រោច ខែផល្គុន ឆ្នាំជូត ទោស័ក ព.ស.​២៥៦៤ ត្រូវនឹង ថ្ងៃទី៤...

វគ្គបណ្តុះបណ្តាលរំលឹកឡើងវិញ...

នៅព្រឹកថ្ងៃពុធ ៥រោច ខែផល្គុន ឆ្នាំជូត ទោស័ក ព.ស.​២៥៦៤ ត្រូវនឹង ថ្ងៃទី៣ ខែមីនា...

កិច្ចប្រជុំពិភាក្សាជាមួយក្រ...

នៅរសៀលថ្ងៃ៤រោច ខែផល្គុន ឆ្នាំជូត ទោស័ក ព.ស.​២៥៦៤ ត្រូវនឹង ថ្ងៃទី២ ខែមីនា ឆ្នា...