គម្រោងលើកកម្ពស់ជីវភាពប្រជាជនក្រីក្រ

LIVELIHOOD ENHANCEMENT & ASSOCIATION OF THE POOR

ទស្សនកិច្ចសិក្សាដកស្រង់បទពិសោធន៍លើការអនុវត្តគម្រោងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធសហគមន៍ខ្នាតតូច

២ ០៩, ២០២១ ១៤:៤៧:៥៨ ល្ងាច ...

នៅថ្ងៃចន្ទ​១១រោច ខែមាឃ ឆ្នាំជូត ទោស័ក ព.ស. ២៥៦៤ ត្រូវនឹង ថ្ងៃទី០៨ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០២១។

ក្រុមការងារការិយាល័យសម្របសម្រួលគម្រោងលាភក្រសួងមហាផ្ទៃដឹកនាំដោយលោក ហេង សុផាត ប្រធាននាយកដ្ឋានសុចរិតភាពនិងអភិបាលកិច្ចល្អ និងជាប្រធានគ្រប់គ្រងគម្រោងលាភក្រសួងមហាផ្ទៃ បានធ្វើទស្សនកិច្ចសិក្សាដកស្រង់បទពិសោធន៍លើការអនុវត្តគម្រោងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធសហគមន៍ខ្នាតតូចដែលអនុវត្តដោយសហគមន៍មូលដ្ឋាន (គាំទ្រដោយគម្រោង ឡាសិត​ ២) នៅខេត្តកំពង់ឆ្នាំង ដែលមានសកម្មភាពដូចខាងក្រោម៖

១. ទទួលស្ដាប់បទបង្ហាញរបស់ភ្នាក់ងារអនុវត្តគម្រោង ឡាសិត​ ២ ខេត្តកំពង់ឆ្នាំង ស្តីពីនីតិវិធីនៃការអនុវត្តគម្រោងដោយសហគមន៍មូលដ្ឋាន និងការសម្របសម្រួលការអនុវត្តគម្រោង ដូចជា៖

– ការងារលទ្ធកម្ម

– ការងារអនុវត្តដោយសហគមន៍

– ការងារហិរញ្ញវត្ថុ។ល។

– សិក្សាពីការរៀបចំឯកសារគម្រោងសហគមន៍

២. ចុះទៅផ្ទាល់នៅសហគមន៍មូលដ្ឋានក្នុងភូមិគីរីអភិវឌ្ឍន៍ ឃុំឈានឡើង ស្រុកសាមគ្គីមានជ័យ ដើម្បីសិក្សាស្វែងយល់លើការអនុវត្តគម្រោងដាំស្មៅនិងពិភាក្សាលើ៖

– ការរៀបចំផែនការលទ្ធកម្ម

– ឯកសាដេញថ្លៃ សំណើរដេញថ្លៃ និង ការវាយតម្លៃសំណើរដេញថ្លៃ

– ការអនុវត្ត និងគ្រប់គ្រងកិច្ចសន្យា

– ការរក្សាទុកឯកសារកិច្ចលទ្ធកម្ម

– អត្ថប្រយោជន៍ និងបញ្ហាប្រឈម

– ពិនិត្យលទ្ធផលជាក់ស្តែងនៃអនុគម្រោងសហគមន៍ ឡាសិត​ ២ ។ល។

ព័ត៌មានចុងក្រោយ

រឿងវីដេអូខ្លីស្តីពីសមិទ្ធិផ...

វគ្គបណ្តុះបណ្តាលរំលឹកឡើងវិញ...

នៅរសៀលថ្ងៃសុក្រ ៧រោច ខែផល្គុន ឆ្នាំជូត ទោស័ក ព.ស.​២៥៦៤ ត្រូវនឹង ថ្ងៃទី៥ ខែមីន...

វគ្គបណ្តុះបណ្តាលរំលឹកឡើងវិញ...

នៅព្រឹកថ្ងៃសុក្រ ៧រោច ខែផល្គុន ឆ្នាំជូត ទោស័ក ព.ស.​២៥៦៤ ត្រូវនឹង ថ្ងៃទី៥ ខែមី...

វគ្គបណ្តុះបណ្តាលរំលឹកឡើងវិញ...

នៅរសៀលថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ ៦រោច ខែផល្គុន ឆ្នាំជូត ទោស័ក ព.ស.​២៥៦៤ ត្រូវនឹង ថ្ងៃទី៤ ...

វគ្គបណ្តុះបណ្តាលរំលឹកឡើងវិញ...

នៅព្រឹកថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ ៦រោច ខែផល្គុន ឆ្នាំជូត ទោស័ក ព.ស.​២៥៦៤ ត្រូវនឹង ថ្ងៃទី៤...

វគ្គបណ្តុះបណ្តាលរំលឹកឡើងវិញ...

នៅព្រឹកថ្ងៃពុធ ៥រោច ខែផល្គុន ឆ្នាំជូត ទោស័ក ព.ស.​២៥៦៤ ត្រូវនឹង ថ្ងៃទី៣ ខែមីនា...

កិច្ចប្រជុំពិភាក្សាជាមួយក្រ...

នៅរសៀលថ្ងៃ៤រោច ខែផល្គុន ឆ្នាំជូត ទោស័ក ព.ស.​២៥៦៤ ត្រូវនឹង ថ្ងៃទី២ ខែមីនា ឆ្នា...