គម្រោងលើកកម្ពស់ជីវភាពប្រជាជនក្រីក្រ

LIVELIHOOD ENHANCEMENT & ASSOCIATION OF THE POOR

វគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលក្រុមចុះធ្វើការអង្កេត និងប្រមូលព័ត៌មានសូចនាកររបស់គម្រោលាភ

៩ ២២, ២០២០ ១៥:០១:៣៨ ល្ងាច ...

នៅថ្ងៃច័ន្ទ ៤កើត ខែអស្សុជ ឆ្នាំជូត ទោស័ក ព.ស.២៥៦៤ ត្រូវនឹងថ្ងៃទី២១ខែកញ្ញាឆ្នាំ២០២០ ការិយាល័យសម្របសម្រួលគម្រោងលើកកម្ពស់ជីវភាពប្រជាជនក្រីក្រ(លាភ) ក្រសួងមហាផ្ទៃ ដឹកនាំ​ដោយលោក ហេង សុផាត ប្រធាននាយកដ្ឋានសុចរិតភាពនិងអភិបាលកិច្ច ជាប្រធានគ្រប់គ្រងគម្រោងលាភក្រសួងមហាផ្ទៃ សហការជាមួយរដ្ឋបាលខេត្តសៀមរាបបានរៀបចំវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលមុននឹងចុះធ្វើការសិក្សាស្រាវជ្រាវនិងប្រមូលព័ត៌មានសូចនាកររបស់គម្រោលាភ សម្រាប់​ការ​​ធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពឯកសារក្របខណ្ឌគម្រោងដល់អ្នកអនុវត្តគម្រោងលាភថ្នាក់ជាតិ ថ្នាក់ខេត្ត អ្នកសម្របសម្រួលថ្នាក់ស្រុក ក្រុង និងទីប្រឹក្សាគម្រោង សរុបចំនួន៥០ នាក់ នៅសាលាខេត្តសៀមរាប។ គួររំលឹកផងដែរថា ក្រុមការងារនឹងចុះធ្វើការ​ប្រមូលព័ត៌មានសូចនាករគម្រោងចាប់ពីថ្ងៃទី២២-២៥ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០២០ នៅបណ្ដាឃុំ សង្កាត់ ក្រុង ស្រុកគោលដៅរបស់គម្រោង​ក្នុងខេត្តសៀមរាប។

ព័ត៌មានចុងក្រោយ

រឿងវីដេអូខ្លីស្តីពីសមិទ្ធិផ...

វគ្គបណ្តុះបណ្តាលរំលឹកឡើងវិញ...

នៅរសៀលថ្ងៃសុក្រ ៧រោច ខែផល្គុន ឆ្នាំជូត ទោស័ក ព.ស.​២៥៦៤ ត្រូវនឹង ថ្ងៃទី៥ ខែមីន...

វគ្គបណ្តុះបណ្តាលរំលឹកឡើងវិញ...

នៅព្រឹកថ្ងៃសុក្រ ៧រោច ខែផល្គុន ឆ្នាំជូត ទោស័ក ព.ស.​២៥៦៤ ត្រូវនឹង ថ្ងៃទី៥ ខែមី...

វគ្គបណ្តុះបណ្តាលរំលឹកឡើងវិញ...

នៅរសៀលថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ ៦រោច ខែផល្គុន ឆ្នាំជូត ទោស័ក ព.ស.​២៥៦៤ ត្រូវនឹង ថ្ងៃទី៤ ...

វគ្គបណ្តុះបណ្តាលរំលឹកឡើងវិញ...

នៅព្រឹកថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ ៦រោច ខែផល្គុន ឆ្នាំជូត ទោស័ក ព.ស.​២៥៦៤ ត្រូវនឹង ថ្ងៃទី៤...

វគ្គបណ្តុះបណ្តាលរំលឹកឡើងវិញ...

នៅព្រឹកថ្ងៃពុធ ៥រោច ខែផល្គុន ឆ្នាំជូត ទោស័ក ព.ស.​២៥៦៤ ត្រូវនឹង ថ្ងៃទី៣ ខែមីនា...

កិច្ចប្រជុំពិភាក្សាជាមួយក្រ...

នៅរសៀលថ្ងៃ៤រោច ខែផល្គុន ឆ្នាំជូត ទោស័ក ព.ស.​២៥៦៤ ត្រូវនឹង ថ្ងៃទី២ ខែមីនា ឆ្នា...