គម្រោងលើកកម្ពស់ជីវភាពប្រជាជនក្រីក្រ

LIVELIHOOD ENHANCEMENT & ASSOCIATION OF THE POOR

វគ្គរំលឹកឡើងវិញស្តីពីតួនាទីនិងទំនួលខុសត្រូវរបស់គណៈកម្មការអភិវឌ្ឍជំនាញឃុំ សង្កាត់ របស់គម្រោងលាភ

៣ ០៥, ២០២១ ១០:០១:០៨ ព្រឹក ...

នៅព្រឹកថ្ងៃអង្គារ ៤រោច ខែផល្គុន ឆ្នាំជូត ទោស័ក ព.ស.​២៥៦៤ ត្រូវនឹង ថ្ងៃទី២ ខែមីនា ឆ្នាំ​២០២១។ នៅ​សាលា​ខេត្ត​សៀមរាប ក្រុមការងារអភិវឌ្ឍន៍ជំនាញនៃការិយាល័យសម្របសម្រួលគម្រោងលាភ ក្រសួងមហាផ្ទៃបានរៀបចំវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលដល់ក្រុមការងារផ្នែកអភិវឌ្ឍន៍ជំនាញនៃគម្រោងលាភខេត្តសៀមរាបដើម្បី​​ចុះបណ្តុះបណ្តាលរំលឹកឡើងវិញស្តីពីតួនាទី និងការទទួលខុសត្រូវរបស់គណៈកម្មការអភិវឌ្ឍជំនាញថ្នាក់ឃុំ សង្កាត់ នៅ​តាម​បណ្ដា​ឃុំ​ សង្កាត់​របស់​គម្រោង​។

ព័ត៌មានចុងក្រោយ

រឿងវីដេអូខ្លីស្តីពីសមិទ្ធិផ...

វគ្គបណ្តុះបណ្តាលរំលឹកឡើងវិញ...

នៅរសៀលថ្ងៃសុក្រ ៧រោច ខែផល្គុន ឆ្នាំជូត ទោស័ក ព.ស.​២៥៦៤ ត្រូវនឹង ថ្ងៃទី៥ ខែមីន...

វគ្គបណ្តុះបណ្តាលរំលឹកឡើងវិញ...

នៅព្រឹកថ្ងៃសុក្រ ៧រោច ខែផល្គុន ឆ្នាំជូត ទោស័ក ព.ស.​២៥៦៤ ត្រូវនឹង ថ្ងៃទី៥ ខែមី...

វគ្គបណ្តុះបណ្តាលរំលឹកឡើងវិញ...

នៅរសៀលថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ ៦រោច ខែផល្គុន ឆ្នាំជូត ទោស័ក ព.ស.​២៥៦៤ ត្រូវនឹង ថ្ងៃទី៤ ...

វគ្គបណ្តុះបណ្តាលរំលឹកឡើងវិញ...

នៅព្រឹកថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ ៦រោច ខែផល្គុន ឆ្នាំជូត ទោស័ក ព.ស.​២៥៦៤ ត្រូវនឹង ថ្ងៃទី៤...

វគ្គបណ្តុះបណ្តាលរំលឹកឡើងវិញ...

នៅព្រឹកថ្ងៃពុធ ៥រោច ខែផល្គុន ឆ្នាំជូត ទោស័ក ព.ស.​២៥៦៤ ត្រូវនឹង ថ្ងៃទី៣ ខែមីនា...

កិច្ចប្រជុំពិភាក្សាជាមួយក្រ...

នៅរសៀលថ្ងៃ៤រោច ខែផល្គុន ឆ្នាំជូត ទោស័ក ព.ស.​២៥៦៤ ត្រូវនឹង ថ្ងៃទី២ ខែមីនា ឆ្នា...