គម្រោងលើកកម្ពស់ជីវភាពប្រជាជនក្រីក្រ

LIVELIHOOD ENHANCEMENT & ASSOCIATION OF THE POOR

សិក្ខាសាលាបច្ចេកទេសស្តីពីការរៀបចំផែនការសកម្មភាព ថវិកា និងការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុ និងផែនការអនុវត្តគម្រោងលាភឆ្នាំ២០២០

៨ ២៩, ២០១៩ ១២:៤៧:២៩ ល្ងាច ...

ខេត្តកោះកុង៖ គម្រោងលើកកម្ពស់ជីវភាពភាពប្រជាជនក្រីក្រខេត្តសៀមរាប បានបើកវគ្គ​បណ្តុះ​បណ្តាលស្តីពីការរៀបចំផែនការសកម្មភាព ផែនការថវិកា និងការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុរយៈពេលពីរថ្ងៃនៅថ្ងៃទី២២ និង២៣ ខែសីហា ឆ្នាំ២០១៩ នៅក្រុងខេមរភូមិន្ទ ខេត្តកោះកុង។ សិក្ខាសាលានេះជាផ្នែកមួយ​នៃកិច្ចប្រឹងប្រែងពង្រឹង​ការអនុវត្ត​សៀវភៅណែនាំស្តីពីការការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុ និងគោលការណ៍ណែនាំនានា ឆ្លើយតបទៅនឹងស្មារតី​នៃកិច្ចប្រជុំក្រុមការងារបេសកកម្មលើកទី៥របស់ធនាគារពិភពលោក ដែលបានធ្វើឡើងកាលពីខែមិថុនា ឆ្នាំ២០១៩ កន្លង​ទៅនេះ និងតម្រូវការចាំបាច់សម្រាប់ការរៀបចំផែនការសកម្មភាព និងថវិកាឆ្នាំ២០២០។

ការរៀបចំក្រមខណ្ឌផែនការថវិកាមានគោលបំណងកំណត់ និងពិនិត្យមើលរាល់ការចំណាយនានាក្រោម​គម្រោង​លាភ។ ក្របខណ្ឌនេះនឹង​ជួយ​សម្រួលដល់ការវិភាគចំណាយសកម្មភាពរបស់ភ្នាក់ងារអនុវត្តគម្រោងទាំងអស់ និង​ជួយ​ឱ្យអង្គភាពអនុវត្តគម្រោង និងងាយស្រួលសម្រាប់ការិយាល័យសម្រប​​សម្រួលគម្រោងលាភធ្វើរបាយការណ៍ និងធ្វើផែនការ​ថវិកា​បានត្រឹមត្រូវ។ ចំណេះដឹងដែលទទួលបានពីវគ្គបណ្តុះបណ្តាលនេះ នឹង​គាំទ្រ​ដល់កិច្ចប្រឹងប្រែង​ពង្រឹង​​ការគ្រប​គ្រងហិរញ្ញវត្ថុគម្រោង និងការធ្វើផែនការជារួម ជាពិសេសពង្រឹងសមត្ថភាពរបស់ភ្នាក់​ងារ​​អនុវត្ត​គម្រោង និងអ្នកពាក់ព័ន្ធក្នុងគម្រោង ដើម្បីធ្វើវិភាជ និងគ្រប់គ្រងថវិកា សំដៅអនុវត្តការងារ​គម្រោង​ ​ប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាព។

សិក្ខាសាលានេះ ក៏បានយកឱកាសណែនាំពីគោលការណ៍ និងនិតិវិធីក្នុងការរៀបចំ​ផែនការ​ថវិកា ការរៀបចំផែនការសូចនាករឆ្នាំ២០២០ ការវិភាគហរិញ្ញវត្ថុ និងប្រតិបត្តិការចំណាយ កិច្ចលទ្ធកម្ម និងពិភាក្សា​លើ​ការអនុវត្ត​​ជំនាញ វិធីសាស្រ្តក្នុងការបង្កើតក្រុមជួយខ្លួនឯង ដែលអាចជួយគាំទ្រដល់កិច្ចប្រឹងប្រែងធ្វើឱ្យប្រសើរ​ឡើងដល់ការអនុវត្តគម្រោង ដោយធានាថាផែនការសកម្មភាព​ និងថវិកាបានអនុវត្តពេញលេញ និងមាន​ប្រសិទ្ធភាព។

សិក្ខាសាលានេះដឹកនាំដោយ លោក ហេង សុផាត ប្រធានគ្រប់គ្រងគម្រោងលាភ អញ្ជើញចូលរួមពីលោក ខៀវ សុភា ជំនាញការ​ហិរញ្ញវត្ថុរបស់ធនាគារពិភពលោក។ កិច្ចប្រជុំក្រុមការងារបេសកកម្មលើកទី៥ របស់ធនាគារ​ពិភព​លោក ដែល​បាន​ធ្វើឡើងនៅខេត្តសៀមរាបនៅខែមិថុនា ឆ្នាំ២០១៩ បានសំណូមពរឱ្យក្រុមការងារ​គម្រោង​លាភ​​ពង្រឹង​ប្រសិទ្ធភាព​ប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុ និងដំណើរការធ្វើផែនកាថវិកាឱ្យបានទាន់ពេលវេលា។ ក្រុមការងារក៏បានពិភាក្សា​ពីភាពចាំបាច់​ក្នុងការពង្រឹងសមត្ថភាពគ្រប់គ្រងថវិការួមមាន សមត្ថភាពរៀបចំ​ផែនការថវិកា ការគ្រប់គ្រងគណនី ការត្រួត​ពិនិត្យ និង​វាយ​តម្លៃ ដែលចាំបាច់នៅគ្រប់កម្រិត​ប្រតិបត្តិការ​ហិរញ្ញវត្ថុ​ទាំងអស់។

មានប្រសាសន៍នៅក្នុងពិធីបើកអង្គសិក្ខាសាលា លោក ហេង សុផាត បានលើកពីចំនុច​សំខាន់​នៃសៀភៅ​ណែនាំស្តីពីការគ្របគ្រងហិរញ្ញវត្ថុ និងគោលការណ៍ណែនាំនានាថា ជាចំនុចសំខាន់​ដែលបានភ្ជាប់ទំនាក់ទំនងគម្លាតជំនាញរបស់អ្នកអនុវត្តគម្រោងទៅនិងប្រតិបត្តិការហិរញ្ញប្បវត្ថុចាំបាច់ ដើម្បីសម្រេចបានគោលដៅអភិវឌ្ឍន៍គម្រោង និងជា​មធ្យោបាយ​សម្រាប់គ្រប់តួអង្គពាក់ព័ន្ធទាំងអស់រួមមាន ការអភិវឌ្ឍន៍ជំនាញ ហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធ កិច្ច​លទ្ធកម្ម ការតាមដាន ត្រួតពិនិត្យ និងវាយតម្លៃ ការរៀបចំប្រព័ន្ធហិរញ្ញវត្ថុផ្ទៃក្នុងគម្រោង។ លោកប្រធានក៏បានស្នើរសុំដល់សិក្ខាកាមទាំងអស់ឱ្យកំណត់ និងដោះស្រាយ​បញ្ហាឆកល្វែងក្នុងសកម្មភាព​អនុវត្ត​នាពេលបច្ចុប្បន្ន និងស្តង់ដារសម្រាប់ការអនុវត្តនាពេល​អនាគតតាមរយៈ​វគ្គបណ្តុះបណ្តាលនេះ អនុវត្ត​មតិ​ណែនាំ និងផែនការសកម្មភាព។ ជាមួយគ្នានេះ លោកប្រធានបានលើកទឹកចិត្ត​ដល់​ក្រុមការងារពាក់ព័ន្ធ​ទាំង​អស់ឱ្យប្រើប្រាស់សៀភៅណែនាំស្តីពីការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុឱ្យមានប្រសិទ្ធភាព ដើម្បីធានាឱ្យការ​រៀបចំ​ផែនការ​សកម្មភាព​ និង​ថវិកាសម្រាប់ឆ្នាំ២០២០ ឱ្យបានទាន់ពេលវេលា។

វគ្គបណ្តុះបណ្តាលនេះ បានរៀបចំឡើងស្របតាមកាល ក្នុងខណៈដែលការិយាល័យសម្របសម្រួល​គម្រោង​លាភ​ បានកំពុងដំណើរការរៀបចំថវិកាសម្រាប់អនុវត្តឆ្នាំ២០២០ ដែលបានណែនាំដល់គ្រប់ផ្នែក​នីមួយៗ​​​ត្រូវរៀបចំ និងដាក់​ផែនការរបស់ខ្លួននៅត្រឹមខែវិច្ឆិការឆ្នាំ២០១៩។

សិក្ខាសាលារយៈពេលពីរថ្ងៃមានការចូលរួមយ៉ាងផុលផុសពីជំនាញការហិរញ្ញវត្ថុ បុគ្គលិកជំនាញរបស់​ក្រសួង​មហាផ្ទៃ (MoI) ក្រសួង កសិកម្ម រុក្ខាប្រមាញ់ និងនេសាទ (MAFF) សាលារាជធានីភ្នំពេញ (PPCH) និងសាលាខេត្តសៀមរាប (SRPA)។

សិក្ខាសាលាបានបានប្រព្រឹត្តទៅតាមរបៀបវារៈដែលបានគ្រោងទុករួមមាន លោក ខៀវ សុភា បាន​បង្ហាញ​ពីចំនុចសំខាន់ស្តីពី​គោលការណ៍ និងនិតិវិធីសម្រាប់រៀបចំផែនការថវិកា ការវិភាគថវិកា ការចំណាយ​ស្របតាមកិច្ច​ព្រមព្រៀង​ហិរញ្ញវត្ថុ ការចំណាយតាមខ្ទង់ចំណាយ ទស្សនទាននៃការគ្រប់គ្រងកិច្ចសន្យា​ហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធ បញ្ជីកិច្ច​សន្យា។ លោក ធូ បញ្ញា ទីប្រឹក្សាតាមដាន ត្រួតពិនិត្យ និងវាយតម្លៃ និង​គ្រប់គ្រង​គម្រោងលាភ តាមរយៈបង្ហាញ​បានលើកឡើងពីការរៀបចំផែនការសកម្មភាព ថវិកាតាមផ្នែកនីមួយៗ ដោយ​ផ្តោតសំខាន់ៗលើការអភិវឌ្ឍន៍​ជំនាញ ហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធ ក្រុមជួយខ្លួនឯង និងលោកស្រី តេង រតនា ទីប្រឹក្សា​ហិរញ្ញវត្ថុ បានធ្វើបទបង្ហាញពី​ទម្រង់​ផែនការថវិកាឆ្នាំ២០២០។

ព័ត៌មានចុងក្រោយ

រឿងវីដេអូខ្លីស្តីពីសមិទ្ធិផ...

វគ្គបណ្តុះបណ្តាលរំលឹកឡើងវិញ...

នៅរសៀលថ្ងៃសុក្រ ៧រោច ខែផល្គុន ឆ្នាំជូត ទោស័ក ព.ស.​២៥៦៤ ត្រូវនឹង ថ្ងៃទី៥ ខែមីន...

វគ្គបណ្តុះបណ្តាលរំលឹកឡើងវិញ...

នៅព្រឹកថ្ងៃសុក្រ ៧រោច ខែផល្គុន ឆ្នាំជូត ទោស័ក ព.ស.​២៥៦៤ ត្រូវនឹង ថ្ងៃទី៥ ខែមី...

វគ្គបណ្តុះបណ្តាលរំលឹកឡើងវិញ...

នៅរសៀលថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ ៦រោច ខែផល្គុន ឆ្នាំជូត ទោស័ក ព.ស.​២៥៦៤ ត្រូវនឹង ថ្ងៃទី៤ ...

វគ្គបណ្តុះបណ្តាលរំលឹកឡើងវិញ...

នៅព្រឹកថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ ៦រោច ខែផល្គុន ឆ្នាំជូត ទោស័ក ព.ស.​២៥៦៤ ត្រូវនឹង ថ្ងៃទី៤...

វគ្គបណ្តុះបណ្តាលរំលឹកឡើងវិញ...

នៅព្រឹកថ្ងៃពុធ ៥រោច ខែផល្គុន ឆ្នាំជូត ទោស័ក ព.ស.​២៥៦៤ ត្រូវនឹង ថ្ងៃទី៣ ខែមីនា...

កិច្ចប្រជុំពិភាក្សាជាមួយក្រ...

នៅរសៀលថ្ងៃ៤រោច ខែផល្គុន ឆ្នាំជូត ទោស័ក ព.ស.​២៥៦៤ ត្រូវនឹង ថ្ងៃទី២ ខែមីនា ឆ្នា...