គម្រោងលើកកម្ពស់ជីវភាពប្រជាជនក្រីក្រ

LIVELIHOOD ENHANCEMENT & ASSOCIATION OF THE POOR

ទីតាំងអនុវត្តគម្រោង

គម្រោងលើកកម្ពស់ជីវភាពប្រជាជនក្រីក្រខេត្តសៀមរាប
ទីតាំងអនុវត្តគម្រោង : សៀមរាប

១. ស្ថានភាពទូទៅនៃគោលដៅគម្រោងលាភខេត្តសៀមរាប ខេត្តសៀមរាបមានព្រំប្រទល់ជាប់ជាមួយខេត្តចំនួន៥ រួមមាន ខេត្តឧត្តមានជ័យនៅភាគខាងជើង ខេត្តបន្ទាយមានជ័យនៅភាគខាងលិច​ ខេត្តព្រះវិហារ និងកំពុងធំនៅភាគខាងកើត និងនៅភាគខាងត្បូងមានព្រំប្រទល់មួយភាគ​ជាប់ជាមួយខេត្តបាត់ដំបង និងមួយភាគជាប់បឹងទន្លេសាប។ សកម្មភាពគម្រោងនៅខេត្តសៀមរាបមានវិសាលភាពគ្រប​ដណ្តប់ឃុំចំនួន៤៧ ក្នុងស្រុកចំនួន៩ (អង្គរធំ ជីក្រែង ក្រឡាញ់ ប្រាសាទបាគង ពួក ស្វាយលើ សៀមរាប ស្រីស្នំ សូត្រ​នីគម)។ ឃុំទាំងនេះ ត្រូវបា...សូមអានបន្ថែម

គម្រោងលើកកម្ពស់ជីវភាពប្រជាជនក្រីក្រនៅរាជធានីភ្នំពេញ
ទីតាំងអនុវត្តគម្រោង : ភ្នំពេញ

១. ស្ថានភាពទូទៅនៃគោលដៅអនុវត្តគម្រោងនៅរាជធានីភ្នំពេញ នៅរាជធានីភ្នំពេញ សង្កាត់ចំនួន១៣ ក្នុងចំណោមសង្កាត់ទាំង១០៥ ត្រូវបានជ្រើសរើសដាក់បញ្ចូល​ទៅក្នុងគម្រោងលើកកម្ពស់ជីវភាពប្រជាជនក្រីក្រ(លាភ)។ ក្រុមប្រជាជនទទួលផលពីគម្រោល​ត្រូវបាន​កំណត់​​​ដូច​តទៅ៖ (ក) ខណ្ឌចំនួន៨ ដែលមានមានទិន្ន័យបណ្ណក្រីក្រត្រូវជ្រើសរើសយក​មួយសង្កាត់មកពីខណ្ឌ​នីមួយៗ​​នៃ​ខណ្ឌ​ចំនួន៦ ដែលអាចដាក់បញ្ចូលទៅក្នុងសកម្មភាពអនុវត្តគម្រោង។ ជាមួយ​គ្នានេះ​ដែរ សង្កត់​ចំនួន២ ត្រូវបានជ្រើសចេញពីខណ្ឌចំនួន២ ​ន...សូមអានបន្ថែម